View all news

Wybór oferty

11 Feb 2019

Szanowni Państwo,

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB pragniemy poinformować, iż w przeprowadzonej procedurze wyłonienia oferty, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Contact

[email protected]
Phone: +48609257363

Headquarters:

Opole, 45-470
ul. Wrzosowa 10e
Poland

Offices:

Wrocław, 50-043
ul. Podwale 7/1
Poland