View all news

Zapytanie ofertowe

02 Feb 2019

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI), Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB w ramach procedury rozeznania rynku, prosimy o złożenie oferty.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym dokumencie

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 08.02.2019 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego).

Contact

[email protected]
Phone: +48609257363

Headquarters:

Opole, 45-470
ul. Wrzosowa 10e
Poland

Offices:

Wrocław, 50-043
ul. Podwale 7/1
Poland